Administrative Structure

THE ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF KANUNGU DISTRICT

Kanungu District is composed of two constituencies that is Kinkizi East and Kinkizi West constituencies. The District has 9 Town Councils and 18 Sub Counties, 102 parishes and 524 villages. The District is headed by the Chair Person LCV, Subcounty by chairperson LCIII, Parish by Chairperson LCII and Cell/ Village by LCI.

Below is a table showing a list of Sub Counties/ Town Councils with their parishes and Villages per Constituency.

CONSTITUENCYSUBCOUNTY/TOWNCOUNCILPARISH/WARDVILLAGE/CELL
KINKIZI EAST CONSTITUENCYBUGONGIBUZINIROKIGARAMA
NYAKATUNGURU
IHEMBEIHEMBE
RUKIRI
KAKINGAKAKINGA
MUREHE  B
RWAMANYONYI
RUSHEBEYAMUKORONGERO
MUREHE  A
RUSHEBEYA  A
RUSHEBEYA  B
KAMBUGAKIRINGABUSHOMBE
KATEMBE
KIGANDO
MUSHUNGA
NYAMBIZI
RWEMBOGO
RWENTONDO
ZOROOMA
NYARUGUNDAKAKONI
KASHURI
KATOJO
NYARUGUNDA
RUTOOMA
NYARUTOJOKAGONGO
KASHAYO
KIGARAMA
KIRUNDWE
KYAMPOZA
KYAMUGAGA
KYOMURINGA
NYAKAGYEZI
NYAKEINA
NYARUTOJO
RWERE
KAMBUGA TOWN COUNCILCENTRAL WARDNGARAMA
RUGALI
EASTERN WARDBUNYINYA
KATUNGU
KITORERO
NORTHERN WARDKAYANGA
NYAKATUNGURU
SOUTHERN WARDKANYAMOMO
KIBALE  I
KIBALE  II
KANUNGU TOWN COUNCILEASTERN WARDBURONDO
KARENGYE
KIFUNJO
KYAMUNJURI
MARUMBA
MURENGYEZA
MUSHASHA
RUGOMA
NORTHERN WARDBUKOORA
BUSHANJA
KARUHINDA
KAZIRANCENDE
KICWAMBA
KISHOJWA
KYAMBOGO
NYAKIHIRA
NYAMIHUNGYE
RUSHEBEYA
RWABUSHUNJU
SOUTHERN WARDBURANDAMI
BUTARE
KANJARA
KANYANTAMA
KARAMA
KASHENYI
KISHAMBA
KYABWOORO
KYANDAGO
MUHORORO
OMUMBUGA
WESTERN WARDBUREBANE
BWOMA
IFUBURA
KANUNGU
KATAATE
KYAMAGOTE
MASHENGA
NYAKATARE
RUMBA
KATETEKAYANJAKAYANJA
KIREMBE
MPANGANGO
KISHUROIBUMBWE
KISHURO
MUTOJO
NYAKISHOJWAKANYAMISINGA
NYAKISHOJWA
NYARUHANGA
NYARURAMBIKAYENJE
KITOHA
NYARURAMBI
RWEYEREZO
KIHANDABUJERENGYEBUJERENGYE
KIHUMURO
KITOOKYE
RUTONDE
NYAKATOMAKATEMBE
MURAMBA
NYAKARAMBI
NYAKATOOMA
NYARUHARO
NYAKIBUGAIBARYA
NYAKAGYEZI
NYAKIBUGA
RWENDAHI
RWENKYENDENYAMIZI
OMURWAMBU
RURAMA
RWENKYENDE
KINAABAKAMAKOMAISERERERO
KAMAKOMA
RUGYEYO
RUNYAMI
KANYAMATEMBEKANYABWOGO
KANYAMATEMBE
NYABIREHE
KIZIBABUGORO
KACWAMBA
KIZENGA
KIZIIBA
KYAMUKOMBEBAKUNDEINE
KITOBI
KYAMUKOMBE
MUKIRWABUREBANE
ISHAYA
KIKANGAGA
MUGANDU
MUKIRWA
KIRIMABUSHURAAHABUTARE
BUGANDARO
BUSHURA
KAJUMO
KATWA
KAZURU
KIKONDEKA
KIRIMA
MUGONGO
MUTOJO
NYAKABUNGO
RWENGWE
RUBIMBWABUKONO
KAJUBWE
KASHAKI
KASONI
KITUNGA
NYAKABUNGO
NYARWEMARIRA
RUHEZA
RUTUGUNDABUGARAMA – NKAMBA
BUHAMBA
KANYANKYENDE
KATUNGU
KITONGO
KYEIJANGA
MABAARE
RUTOOMA
RUTORO
NYAKABUNGO TOWN COUNCILCENTRAL WARDKATUNGU
MIRINDI
NYAKABUNGO
RUGARAMBIRO
EASTERN WARDBURORA
MARONKO
MIRINDI
RWEBIGOJO
NORTHERN WARDBUHINGIRO
KARUBANDA
KESASI
NKONI
RWABIKONDO
SOUTHERN WARDBUHOORO
KICWAMBA
KISHORORO
NYARUBINGO
RUGYEYOKASHOJWAKABAHESI
KABUNGO
KABATWA
KAHAMA
SHUNGA
MURARA
NYAMAKAMBA
NYAMUTUNDAMI
RUTOOMA
KATUNGU
RWEIBALE
KATUNGUBIKOMERO
BUNYORO
KABASHAKI
KAGASHE
KATEREZA
NYABIHAZI
RWAKISHANA
RWAKIBANGA
NYARURAMBIKACURAGYENYI
KATERAMPUNGU
KINYAMUMBYA
KISHORORO
KYAMPUNGU
KIRAGIRO
MUKINGA
NYARURAMBI
KAYUNGWEMISHENYIKABAHESI
OMUKIBALE
KABUGIRI
KANYABWEZA
KINYAMAGABO
BUKUNGANYAMITUMBA
RWAMAZO
KIGARAMA
MAKANGA
RWEIBARE
NYAKAZINGABUTAGASI
RWENGONGO
NYAKAZINGA
KATEBEREIRENGA
KITUMBWE
RWENCUNCU
KATEBERE
MAHWA
RUTENGAKATOJOGARAMA
KYANJOBE
NYABIZURU
RUGANDU
MAFUGAKAMUGYENEKA
KANGARAME
MAFUGA FOREST RESERVE
NYAKARAMBI
NYAMUGARI
MURAMBAKANYAMATO
KASIIZI
KIJUMA
KYANKYERE
NYAMABARE
NYAMIRENGYERE
NYARUSHANJE
RUHIJA
RWEMENGO
RUTENGA TOWN COUNCILEASTERN WARDKINYAFUGWE
NGIRISI
NYAMIRENGYERE
NORTHEN WARDKARENGYERE
KATAGIRAMAIZI
KIGARAMA
SOUTHERN WARDBIIZI
KESENENE
WESTERN WARDMASHENYA
NYUNDO
RUHAGO
RWAKATUNGURU
KINKIZI WEST CONSTITUENCYBUHOMA TOWN COUNCILCENTRAL WARDBUHOMA CENTRAL
KANYAMISINGA
MUKONGORO
EASTERN WARDIRAARO
NYAKEINA
RUBONA
NORTHERN WARDKANYASHANDE
KASHEBEYA
KYUMBUGUSHU
SOUTHERN WARDMUKONO
NKWENDA
BUTOGOTA TOWN COUNCILEASTERN WARDKANYABUHAMA
NYAKAGYEZI
NORTHERN WARDFACTORY
KEBIREMU-ISHASHA
KYABUYORWA-LOWER
KYABUYORWA-UPPER
SOUTHERN WARDBIKUTO
BUTOGOTA-CENTRAL
BUTOGOTA-RUTWE
RUSHAMBYA
WESTERN WARDBUTOGOTA UPPER
KIREHE
MUNYAGA
NYAKIREHE
KIHEMBEKASHESHARWAMAGARI
RUTOOKYE
RUKARARA
ISHASHA B
KANYANKWANZI
NYABIREHENYABIREHE
RWAFORONGO
NYAKASHARARA LOWER
KANYANSHANDE
KABINGO
KIHEMBEKENGOMA
KIHEMBE CENTRAL
NYAKASHARARA UPPER
RUSHAMBYA
KYOZI
RUGARAMA
KANYANTOROGOBUREMAKAHAMA
NYARUHANGA
KISHENYIBURAMBIRA
KANYUNGUSI
NYAMBARE
NYAMIGOYEBUGIRI
BUSHORO
ISHASHA
KYAJURA
NYABIHOKO
NYABUBARE
KANYANTOROGO TOWN COUNCILEASTERN WARDKISHAYO
RUNYINYA
RWEMISISA
SOUTHERN WARDKABUMBA
KANYAMIHINI
KITOOKYE
TOWN WARDKIBOX
KINYANJOJO
RUNYINYA LOWER
WESTERN WARDKASHANDA
KASHEBEYA
KIBOROGA
KISHANJE
KAYONZABUJENGWEBUGARURA
BYUMBA
KABIRIZI
KAKYERERE
KANONI
KAZAHI
KISHANDA
KISHEGYERE
MAYANJA
MUSHORERO
NYAMISHAMBA
KARANGARABUJENGWE
KAGOMA
MUSHEIJA
NSHAGI
NTENGYERE
NYAKABINGO
NYAKAHANGA
NYAMABARE
RUTARE
RWAMIYUMBU
RWEMIRAMA
RUTENDEREBURANDA
KANGYEYO
KATABURAZA
KYANDAGO
RUTENDERE CENTRAL
RWABUTERA
KIHIIHIKABUGABUSHERE
KABUGA
KAYEMBE
KIRURUMA
MATANDA  I
MATANDA  II
KIBIMBIRIGROUP  FARM  B
GROUP FARM  A
KAMEME
KANYINABURIMANO
KIRURUMA  A
KIRURUMA  B
KYENYABUTONGO
MATANDA
OMWIRANGIZO
RUSOROZA
RWERERE  A
RWERERE  B
RWERERE  C
RUSOROZACUMBUGU
IBAMBIRO
KASHOJWA
KAZINGA LOWER
KAZINGA UPPER
KIBIMBIRI
KYAKATARANGYI
NYARURAMBI
RWERERE
TUKUNDANE
KIHIIHI TOWN COUNCILBIHOMBORWA WARDBIHOMBORWA
BUZANIRO
KAKYENKYE
KAZINGA
KIBAYA
KINYANGWE
KINYASHOHERA
NCUNDA
RUTOOMA
RWEMISISI
RWENYERERE  A
RWENYERERE  B
KIHIIHI TOWN WARDBUGONGO
CENTRAL CELL
KASIRO
MARKET CELL
NDEEBA
NYAKIYAGA
RUTWE
RUYAYO
RWEMISISI
NYAKATUNGURU WARDBUBARE
BUGONGO
KABUKWENDA
KAMUTUNGU
KARAMA
KIKUNDABUKAMA
KINYAMASHE
KINYASHOHERA
KIRURUMA
KISHANDA
KISHUNJU
NDEEBA
NKUMBAGARA
NYAMWEGABIRA
RUSHENYI
RWENYERERE
RWANGA WARDBINYUNGU
IBAMBIRO
KARAMBI
KAZINGA  I
KAZINGA  II
MUZIIZI
NYAKATUNGURU
NYAKIYAGA
RUKARARA
RWEMISISI
KYESHEROBWERONDEBWERONDE
KAKUREIJU
KASHENYIKASHENYI
KATIBA
KYESHEROKYESHERO-CENTRAL
NYAKISHOJWA
RUGANDOMBOHA
NYAMIRAMBI
MPUNGUBUREMBABWEYONGYEZO
HAKIKOOME
KARUKARA
KATUNDA
RUKUNGWE
MPUNGUKANYASHOGYE
MURUKORE
MURUSHASHA
NYAMIZO
MURAMBAKARAMBI
KIBIINGO
KYAMBEYA
NGAARABUSHEGYENYI
KIGAAGA
KYOGO
NYAKINONIKANYAMBEHOBURUHUKIRO
KANYAMBEHO
KASIIRO
NYAKAHITA
NYAKAYAGA
KARUBEIZIBUHUMURIRO
KAMUSHWA
MUKIBUNGO
MUKIRWA
MURUHURA
NYAMABALE
NYAMIYAGA
RWAMAHAMBA
RWANGOBOKA
NYAKINONIKARONDE
MPANGANGO
NYAKINONI
SAMARIABUSHOGYE  A
BUSHOGYE  B
KIRURUMA
NYAKARAMBI
NYAKASHURE
SAMARIA
NYAMIRAMAMASHAKUKAYENJE
MASHAKU  II
RWEMISHINYA
NTUNGWAKANIABIZO
MUKISHAHA
NYAKASHUREKAHAMA
KARUKONDO
KIBARAMA
SAMARIA
NYARURAMBIKAYENJE
KIBAALE
NYAMIYAGA  I
NYAMIYAGA  II
RUSHAKAKIRURUMA
MASHOOKO
NYABUSHORO
NYAKAGYERA
NYARUHUNGYE
NYAMIRAMA TOWN COUNCILEASTERN WARDKAZINDIRO
KYENJOJO
MASHAKU  I
MISHENYI
NORTHERN WARDBUYUNDO
KAGUNGA A
KAGUNGA B
KARONI
SOUTHERN WARDMPANGANGO LOWER
MPANGANGO UPPER
NTUNGAMO
NYAKATOOMA
WESTERN WARDAHAKIBUNGO
KARONI
MUKIRWA
SAMARIA
NYANGABUKORWEBUKORWE
BURAMBI
KARAMBI
KAZINGA
NYAKABUNGO
NYAKASHOZI
KAMAHEBWERAMAANA
NYARUTEMBE  A
NYARUTEMBE  B
YERUSALEMU
NKUNDAKAZINGA
NKUNDA
NYEIBINGA
RUNYINYA
RURAMA
NYANGABUSANZA
ISHASHA
MUNTUHA
MUSHUNGA
NYANGA
RUTOOMA
Table showing the Sub Counties, parishes and villages per constituency